Silnoproudé rozvody do 1000V Elektrorevize
– Přihlášky k odběru elektrické energie
– Rekonstrukce, opravy a údržba el zařízení

Inteligentní domy KNX
– Rozvaděče
– Hromosvody
– Ochrany elektrických zařízení proti atmosferickému přepětí

– Slaboproudé rozvody
– Projektová dokumentace
– Vytápění Elektro konzultace a poradenství
– Dodávky veškerého elektroinstalačního materiálu včetně svítidel